Krajina je obrazem lidí, kteří v ní žijí.

Jak jsme na tom v Opavě?

Pytlík dobré nálady s sebou

Vycházka pro trpělivé

Dofouknout duši

Dvě třetiny extravilánu města Opavy jsou rozorány. Stromů je pomálu, zato je skoro vždy na dohled nějaká silnice, sklad anebo obchoďák. Další se stavějí nebo plánují. Chcete-li si vyrazit jen tak za město, musíte se spokojit s omezenou nabídkou přitažlivých cest i cílů, smířit se s pohybem pro pohyb nebo za podnětným prostředím odjet jinam.

  • Průměrné zornění v Evropské unii 52%
  • Průměrné zornění v České republice 74%
  • Zornění extravilánu Opavy 89%

Vysoká míra zornění odpovídá poloze Opavy v úrodné zemědělské oblasti. Pokračující zábor zemědělské půdy pro dopravní aj. stavby odpovídá potřebám Opavy rozvíjet svou infrastrukturu. Stabilita krajiny i její estetická hodnota se tím ale vytrvale snižuje a my, obyvatelé Opavy, přicházíme o cenné rekreační zázemí.

Zelené hradby mají vzhled příměstské krajiny zlepšit. Chceme vrátit do opavských polí kus přírody, udělat z nich krajinu, která bude přívětivější k návštěvníkům a odolnější vůči vlivům intenzivního zemědělství, zástavby a klimatické změny.

Pojem „Zelené hradby“ označuje cílový stav – kultivovanou krajinu s pásy stromů a křovin kolem silnic aj. rušivých prvků, s alejemi kolem polních cest a stezek, s plochami luk a místy pro nerušený život vzácných rostlin a živočichů – i všechny aktivity, které k takovému stavu povedou – projekty, financování, výstavbu, údržbu i propagaci.

Co se pro Zelené hradby dělá a co už je hotovo?

Současný stav

Sdílejte naše stránky. Zúčastněte se chystaných akcí. Napište si o grant a zasaďte si vlastní strom. Je to zábavné a užitečné!

Víc způsobů jak podpořit Zelené hradby