Odkazy

Stránky institucí a neziskových organizací zaměřených na ochranu životního prostředí a tvorbu krajiny:

Provozovatelé webu

zao-150px
Za Opavu

Spolek zaměřený na ochranu kulturního dědictví, životního prostředí a zdravých životních podmínek v Opavě a okolí

Karel Melecký
Autor námětu Zelených hradeb, copywriter

Statutární město Opava

Strategický plán
Základní rozvojový dokument

Územní plán
Důležitý rozvojový dokument

Územní systém ekologické stability
Co je, čemu slouží a jak vypadá ÚSES na území města

Městská zeleň
O městské zeleni i Zelených hradbách. Pravidla pro kácení dřevin a další informace

Živé mapy
Interaktivní mapy zaměřené na péči o zeleň, nakládání s odpady, ochranu přírody, cyklodopravu a další důležitá témata

Aktivní neziskovky

Ekolyceum
Spolek mladých lidí, které spojuje zájem o přírodu

Natura Opava
Nezisková organizace, zabývá se ekologickou výchovou, vzděláváním a poradenstvím k ochraně životního prostředí.

Arnika
Nezisková organizace s mezinárodní působností zaměřená mj. na ochranu zeleně

Financování výsadeb

Statutární město Opava
Granty na výsadbu zeleně a další environmentální projekty pro školy a neziskovky. Sledujte vyhlášení nových grantů na rok 2016.

Nadace Partnerství
Nadační příspěvky obcím, školám a neziskovkám

Další informační zdroje

Opavská ekomapa
Kam vyhodit staré oblečení? Kde koupit recyklovaný papír? Kam vyrazit na výlet do přírody? Kde nakoupit biopotraviny? Mapový průvodce ekologicky šetrným životním stylem

Ekologický institut Veronica
Expertní a vzdělávací činnost zaměřená na městské i venkovské prostředí