Východiska Zelených hradeb

Tvář našich měst se mění, a to obvykle k lepšímu. Za humny ale zůstává krajina obětovaná průmyslovému zemědělství a územním nárokům rozrůstajících se sídel. Můžeme nad tím mávnout rukou? Nemůžeme. Zastavěné plochy potřebujeme k životu, nezastavěné k přežití. Dá se to skloubit? Dá.

Hypermarkety ukusují z polí

Škody způsobené zástavbou

Každým rokem přibývá v Česku přes 50 čtverečních kilometrů zpevněných ploch – střech, silnic, parkovišť atp. Každým rokem spouštíme nový asfaltový/betonový radiátor s plochou ~dvakrát větší než zastavěné území Opavy, který během léta výrazně ohřívá naše bydliště a pracoviště. 35 milionů kubíků srážek (objem Kružberku), které na něj během roku naprší a nasněží, nevsáknou, ale rychle a bez užitku odtečou do kanalizace. Za sucha pak chybějí v půdě, za mokra rozvodňují řeky. Opava se na tomto trendu přiměřeně podílí.

Škody způsobené průmyslovým zemědělstvím

Zhutnění půd těžkou zemědělskou technikou urychluje odtok srážek. Velké polní celky (v Česku jedny z největších v Evropě) napomáhají erozi úrodné vrstvy a přispívají ke vzniku častějších povodní i such s horším průběhem. Klesající úrodnost se dohání průmyslovými hnojivy, která likvidují půdní organismy, tím dále snižují úrodnost půdy i její schopnost zadržovat vodu. V suchých oblastech (Opavsko k nim patří) jde o kritickou hrozbu. Splachování průmyslových hnojiv znečišťuje povrchové a ohrožuje spodní vodyPrach z polí přeje vzniku alergií a dalších onemocnění. Orba uvolňuje z půdy oxid uhličitý, který se podílí na klimatické změně.

O co přicházíme

Nedostatek zeleně, cílů, cest a estetických podnětů snižuje přitažlivost krajiny a rozkládá vztah lidí k ní, což dále zhoršuje její vyhlídky. Chybějící zázemí pro krátkodobou rekreaci zvyšuje časové a finanční zatížení obyvatel města. Stojí víc času i peněz dostat se tam, kde je to už hezké. Přesuny za hezkým zvyšují dopravní zátěž (hluk, emise) a nároky na dopravní infrastrukturu, podporují další zábory půdy a přetěžují náhradní rekreační lokality. Absence přitažlivého okolí snižuje atraktivitu města také na trhu cestovního ruchu.